Videli ste už naše nové tutoriály?

Poďte s nami objavit magický svet IT prostredníctvom našich ONLINE
TUTORIÁLOV, ktoré nám pomohli natočiť dievčatá z Gymnázia Ladislava Sáru.
Veríme, že sa Vám budú páčiť.

VIAC

“Dievčatá sú malé „tvorilky“.

“Chceme, aby v ich hlavách vznikli nové nápady a tie následne preniesli do IT
sveta. Či to budú semafory povoľujúce vstup rodičov do izby, blikajúce
kvetinky, či svietiace kabelky, podstatné je, že samé prídu s nápadom,
navrhnú realizáciu, naprogramujú a svoj nápad sprevádzkujú. Toto je
najlepšia cesta, ako im ukázať, o čom vlastne „to IT je“,
“ Petra Kotuliaková, riaditeľka Aj Ty v IT. Chceš sa zapojiť aj ty?

AKO SA ZAPOJIŤ

Školenie pedagógov v Bratislave

So školením pre pedagógov 17.6.2019 prichádhame do Bratislavy.
Zaregistrujte sa už dnes!

REGISTRÁCIA

O Akadémii programovania

Akadémia programovania je projektom Microsoftu Česká republika a Slovensko a na Slovensku ho realizuje organizácia Aj Ty v IT.

Záujem o IT u našich študentiek prudko klesá vo veku 13-16 rokov, kedy sa okrem iného začínajú zamýšľať nad budúcim vysokoškolským štúdiom.

Príčin tohto fenoménu je viac – nedostatok podpory zo strany rodičov a učiteľov, málo ženských IT vzorov, nižšie sebavedomie v porovnaní s chlapcami, no hlavne neuvedomenie si kreatívneho rozmeru IT a jeho prepojenia s každodenným životom.

Akadémia programovania, má však potenciál úspešne bojovať na všetkých spomínaných frontoch.

Našim cieľom je vyškoliť desiatky učiteľov na celom Slovensku, ktorí budú následne viesť skupiny dievčat ku kreatívnemu programovaniu počas 10 výukových hodín na základných a stredných školách či IT kluboch.

att-logo
logo
microsoft
dievca
raketa
blog

Citácie

“Programovanie začína byť rovnako dôležité, ako angličtina – každý sa tým nemusí živiť na profesionálnej úrovni, ale je potrebné mu aspoň trochu porozumieť,“

Lenka Čábelová, manažérka spoločenskej zodpovednosti, Microsoft Česko a Slovensko.

“Dievčatá sú malé „tvorilky“. Chceme, aby v ich hlavách vznikli nové nápady a tie následne preniesli do IT sveta. Či to budú semafory povoľujúce vstup rodičov do izby, blikajúce kvetinky, či svietiace kabelky, podstatné je, že samé prídu s nápadom, navrhnú realizáciu, naprogramujú a svoj nápad sprevádzkujú. Toto je najlepšia cesta, ako im ukázať, o čom vlastne „to IT je“,“

Petra Kotuliaková, riaditeľka Aj Ty v IT.

“Je potrebné si uvedomiť a následne deťom ukázať, že programovanie nie je iba o matematických výpočtoch,”

Richard Balogh, lektor Akadémie programovania

“V tomto prepájaní kreatívneho a IT sveta vidím veľkú budúcnosť. Navyše, ako pedagogičku informatiky ma veľmi teší, keď vidím, že aktivity Aj Ty v IT majú dopad aj na vyšší počet maturujúcich dievčat z tohto predmetu, no v neposlednom rade je to práve ich zvýšené sebavedomie v tomto častokrát mužskom svete a ich lepšia schopnosť odolávať tlaku rodičov pri diskusiách o výbere vysokej školy. Práve preto ja sama vyhľadávam rôzne možnosti, ako im IT priblížiť”

Alexandra Bátoryová, učiteľka, Gýmnázium Ladislava Sáru, Bratislava.

“V rámci kurzu som si vytvorila originálnu svetielkujúcu tašku. Najviac ma bavilo programovanie sekvencií a pravidelnosti blikania, keďže to bolo kreatívne, logické a prekvapivo ľahké. Naopak, najťažšie bolo pre mňa samotné našívanie led-diodiek,”

Saška Kremničanová, študentka, Gymnázium Ladislava Sáru, Bratislava.

“V rámci kurzu som si vytvorila originálnu svetielkujúcu tašku. Najviac ma bavilo programovanie sekvencií a pravidelnosti blikania, keďže to bolo kreatívne, logické a prekvapivo ľahké. Naopak, najťažšie bolo pre mňa samotné našívanie led-diodiek”
Saška Kremničanová, študentka, Gymnázium Ladislava Sáru, Bratislava. “Programovanie začína byť rovnako dôležité, ako angličtina – každý sa tým nemusí živiť na profesionálnej úrovni, ale je potrebné mu aspoň trochu porozumieť”

Lenka Čábelová, manažérka spoločenskej zodpovednosti, Microsoft Česko a Slovensko