Kategória: Napísali o nás
Image

 

IoT prakticky – riešenia s Micro:bitmi na finále Akadémie programovania

Akadémia programovania už druhý rok školí pedagógov, aby vyučovanie informatiky prebiehalo zábavnou formou. Zároveň organizuje krúžky a workshopy programovania pre dievčatá. V roku 2018 vyškolili 120 pedagógov a 140 dievčat. Druhý ročník pokračuje formou jednorazových workshopov a pravidelných krúžkov na základných a stredných školách.  Občianske združenie Aj Ty v IT organizuje Akadémiu programovania s podporou firiem Microsoft a AT&T. Cieľom je vyškoliť  pedagógov a pomôcť im tak pri príprave zaujímavého obsahu hodín informatiky. Ako hlavný prostriedok využívajú programovateľný mikropočítač BBC micro:bit.

Pozrite si prehliadku najzaujímavejších riešení

Ako uviedla riaditeľka AJ Ty v IT Petra Kotuliaková: „Nové technológie zostávajú čoraz viac uzavreté v škatuli – telefón si nemôžete rozobrať, tak isto ako s problémom rozoberiete notebook. Tým, že nevidíme dovnútra, získavame rešpekt a mierne obavy z toho, aby sme niečo nepokazili. Ak však chceme priviesť dievčatá do IT, musíme im ukázať práve aj to vnútro, čo sa tam skrýva. Preto pracujeme s micro:bitmi, malými mikropočítačmi, aby mali dievčatá možnosť fyzického kontaktu s IT.“

„Ak budeme dnes intenzívne a usilovne zavádzať prácu s technológiami ako súčasť zručností detí, pomôže to Slovensku preklenúť medzery, ktoré vzniknú v budúcnosti na trhu práce. V roku 2030 bude konkurencieschopnosť Slovenska závisieť od technologického pokroku a práce s vysokou pridanou hodnotou,“ zdôrazňuje Rudolf Urbánek, generálny riaditeľ, Microsoft Česko a Slovensko.

„Akadémia programovania dáva študentkám príležitosť nahliadnuť do zákulisia technických riešení,“ hovorí Gabriel Galgóci, generálny riaditeľ spoločnosti AT&T Global Network Services Slovakia. „Výzvou pre spoločnosť však stále zostáva, aby sme viac mladých dievčat, ale najmä ich rodičov inšpirovali k tomu, aby si pre štúdium vyberali aj technické smery. Skúsenosti z firiem totiž naznačujú, že zmiešané tímy majú merateľne lepšie výsledky. Ženy prinášajú do technických tímov nový inovatívny pohľad, energiu a odhodlanie, čo má pozitívny dosah na finálny výsledok.“

Glória Grófová, jedna zo študentiek Akadémie programovania tvrdí, že tieto hodiny vôbec nie sú ťažké: „Po viacerých absolvovaných hodinách nám boli programy už väčšinou známe a my sme sa len zdokonaľovali v ich používaní. Najlepšie bolo, že po naprogramovaní sme museli ešte previesť kód do praxe, čiže ak sme programovali LED diódy do blikajúceho svetra, tak sme museli vymyslieť samy aj spôsob, ako ich tam všiť, alebo sme museli vytvoriť robota, do ktorého sme potom LED diódy vkladali. Každá sme si našla niečo, čo nás bavilo – niektorá možno mala radšej tú kreatívnu stránku projektu, inú viac bavilo „kódiť“ na počítači.“

„Vo svete IT potrebujeme zvedavosť a hravosť,“ poznamenáva lektor Akadémie programovania Ing. Richard Balogh, PhD., ktorý pôsobí v Ústave automobilovej mechatroniky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. „Keď chce človek niečo dokázať v informačných technológiách, potrebuje viac ako len mať palec vytrénovaný na scrollovanie obrazovky. Mal by byť predovšetkým zvedavý a musí vedieť vymýšľať. V Akadémii programovania sa práve snažíme vzbudiť v dievčatách zvedavosť, ukázať im, ako veci fungujú, a naučiť ich, že technológie vieme ovládať, preto nemusia byť strašiakom.“

Akadémia programovania sa v roku 2019 rozšírila do viacerých miest po celom Slovensku. Vzdelávanie pedagógov zároveň prebieha pravidelne v západnej, strednej i východnej oblasti Slovenska. Z každého vzdelávacieho cyklu podchytáva Aj TY v IT pedagógov, s ktorými ďalej pracuje na budovaní nových krúžkov. Projekty, ktoré dievčatá prezentujú na pravidelnom koncoročnom stretnutí v spoločnosti Microsoft, sú z roka na rok nápaditejšie.

Zdroj: https://www.pcrevue.sk/a/IoT-prakticky–E2-80-93-riesenia-s-Micro-bitmi-na-finale-Akademie-programovania

Autor: Ľuboslav Lacko

 

Odporúčané čláky