Kategória: Rozhovory

 

 

Pedagogička Mgr. Alexandra Bátoryová, ktorá vyučuje  informatiku na Gymnáziu L. Sáru v Bratislave, sa so svojimi študentkami pravidelne zúčastňuje aktivít Aj Ty v IT. Ako hovorí, pomáhajú jej prepájať teóriu s praxou zábavnou formou, pričom zážitkové vyučovanie si všetci najviac zapamätajú. 

 

Prečo ste sa rozhodli zapojiť do aktivít Aj Ty v IT a v čom vidíte ich zmysel?

Ako učiteľka sa snažím neustále „inovovať“ hodiny informatiky. IT je oblasť, ktorá veľmi dynamicky napreduje a treba sa posúvať vpred. Preto sa snažím využívať všetky možnosti, ktoré sa pre pedagógov, aj študentov ponúkajú. Organizácia Aj Ty v IT je jedna z mála, ktorá ponúka zaujímavé aktivity pre obidve skupiny učiteľov, aj študentky a ako pedagóg som za ne veľmi vďačná. Pre študentky je zmena školského prostredia nová skúsenosť a akcie prepájajú teoretické vedomosti zo školy s praktickými zručnosťami na VŠ, alebo v IT firmách. Zážitkové vyučovanie je to, čo si najviac zapamätajú a uvidia tiež „reálne využitie“.

 

Odporučili by ste svojím kolegom – pedagógom absolvovať Akadémiu programovania? 

Akadémia programovania je pre učiteľov úžasná príležitosť spoznať nové možnosti vo výučbe, a tak ju obohatiť. Prepojiť teóriu s praxou, ktorú študenti ocenia. Úžasný lektor Richard Balogh prehľadne a didakticky učiteľom vysvetlí, čo je micro:bit, aké možnosti ponúka, ako ho programovať, na čo ho využiť… Ako pedagóg som hneď videla možnosti využitia v praxi, a to hlavne zábavnou formou.

 

Čo teda hovoríte na prácu s micro:bitom? Využívate ho aj ako didaktickú pomôcku? 

Práca s micro:bitom je pre študentov zaujímavá a veľmi príjemná zmena v programovaní. Pre učiteľa je zase zaujímavé sledovať, čo všetko dokážu študenti pri práci s micro:bitom. Na hodinách informatiky je veľmi obohacujúcim zariadením. Je to nenáročná, no za to podnetná didaktická pomôcka.

 

Ako sa s micro:bitom pracovalo vašim študentkám? Bolo to pre ne jednoduché, alebo chvíľu trvalo, kým sa do toho dostali?

Dievčatá micro:bity upútali svojimi možnosťami hneď na začiatku. Prácu s blokovým programovaním poznajú zo školského vyučovania a pri programovaní micro:bitov sa teória spojila s obrazovým, aj zvukovým výstupom. Okamžite začali skúmať nové možnosti a spájať ich so svojimi znalosťami, napríklad zo základnej umeleckej školy. Následne vytvorili krásne projekty. Mladšie študentky sú úžasne kreatívne. Doma si pripravili veľa materiálov, ktoré popripájali na micro:bity a vznikli tak „Dom budúcnosti“, „Spievajúca krabica“ či „Klavírny virtuóz“. Staršie študentky zas využili svoje programátorské znalosti a zručnosti na naprogramovanie hier, ktoré kombinovali a prerábali a  výsledok bol výborný. Z projektov som bola nadšená a dievčatá ich odprezentovali už viackrát učiteľom, aj spolužiakom.

 

Myslíte si, že je nevyhnutné, aby sme dievčatá viac podporovali k štúdiu informatiky a následne k zamestnaniu v odboroch IT? Vidíte napríklad na hodinách informatiky, že dievčatá majú pocit, že to nie je pre ne? 

Určite treba dievčatá podporovať v štúdiu IT. Často majú oveľa kreatívnejšie nápady ako ich spolužiaci, no majú aj viac pochybností, či danú vec zvládnu. A v prípade pochybností sú to práve rodičia a učitelia informatiky, ktorí ich môžu posunúť vpred a smerom k IT. Učiteľstvu informatiky sa venujem už 25 rokov a veľmi oceňujem aktivity Aj Ty v IT, ktoré podporujú dievčatá v štúdiu IT. Často sa stretávam s názormi bývalých študentiek, že keby mali také možnosti ony v gymnaziálnych ročníkoch, ako majú dnes tieto mladšie študentky, tak idú študovať IT. Vďaka organizácii Aj Ty v IT sa už študentky v osemročnom štúdiu dostanú do „Vedeckého parku“, do IT firiem, kde si môžu vyskúšať rôzne zariadenia, ako napríklad 3D tlačiarne či priemyselné roboty. 

 

Čo by ste odkázali tým, ktorí majú názor, že IT je pre mužov?

Dnešný počet žien na IT pozíciách ukazuje, že je je tiež doménou žien, nielen  pre mužov.

 

Autor: Monika Bothová

Odporúčané čláky