Akadémia programovania je projektom Microsoftu Česká republika a Slovensko a na Slovensku ho realizuje organizácia Aj Ty v IT.

Záujem o IT u našich študentiek prudko klesá vo veku 13-16 rokov, kedy sa okrem iného začínajú zamýšľať nad budúcim vysokoškolským štúdiom.

Príčin tohto fenoménu je viac – nedostatok podpory zo strany rodičov a učiteľov, málo ženských IT vzorov, nižšie sebavedomie v porovnaní s chlapcami, no hlavne neuvedomenie si kreatívneho rozmeru IT a jeho prepojenia s každodenným životom.

Akadémia programovania, má však potenciál úspešne bojovať na všetkých spomínaných frontoch.

Čo je naším cieľom

Vyškoliť desiatky učiteľov na celom Slovensku, ktorí budú následne viesť skupiny dievčat ku kreatívnemu programovaniu počas 10 výukových hodín na základných a stredných školách či IT kluboch.

Ako to bude prebiehať?

Programovať budeme pomocou malých šikovných zariadení s názvom “micro:bit”. Ten je skvelou pomôckou pri výučbe formou tzv. „physical computing“, teda „fyzického programovania“, kedy učitelia a následne dievčatá prídu aj do fyzického, nielen virtuálneho kontaktu s kódom.

“Dievčatá sú malé „tvorilky“. Chceme, aby v ich hlavách vznikli nové nápady a tie následne preniesli do IT sveta. Či to budú semafory povoľujúce vstup rodičov do izby, blikajúce kvetinky, či svietiace kabelky, podstatné je, že samé prídu s nápadom, navrhnú realizáciu, naprogramujú a svoj nápad sprevádzkujú. Toto je najlepšia cesta, ako im ukázať, o čom vlastne „to IT je“,“ dopĺňa Kotuliaková.

Akadémiu kreatívneho programovania zrealizujeme so školami, ktoré majú záujem podporovať dievčatá vo vzdelávaní v IT oblasti.

Škole poskytneme sady micro:bitov pre každú zapojenú študentku. Cieľom pravidelných stretnutí so študentkami je v rozsahu 10 hodín vytvoriť jednoduchý produkt.